Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more


Chat | Daily Search | My GenForum | Community Standards | Terms of Service
Jump to Forum
Home: Regional: Countries: Slovak Republic Genealogy Forum

Post FollowupReturn to Message ListingsPrint Message

Re: Komorech, Rojko, Trusik from Lubina
Posted by: Vladimir Komorech Date: August 08, 1999 at 08:45:48
In Reply to: Komorech, Rojko, Trusik from Lubina by Jeffry Uecker of 9959


Spoločnosť pre rozvoj obce LUBINA
Society for develop of the vilage LubinaVážení priateľia,

V februári 1999 vznikla Spoločnosť pre rozvoj obce Lubina.Toto občianske združenie vzniklo z iniciatívy občanov obce, s cieľom vyvíjať činnosť k rozvoju a prospechu Lubinského regiónu.Spoločnosť vydáva i svoje regionálne noviny "Lubinské noviny".
Jednou z činností spoločnosti je i vyhľadávať rodákov z Lubine a nadväzovať s nimi kontakty a pomáhať im pri hľadaní príbuzných.

Ak máte záujem s nami komunikovať, prípadne máte otázky,
obrátte sa na nás. Radi Vám pomôžeme.


Dear friends,

In February 1999 was established our Society for develop of the vilage Lubina. This civil guild was established from the initiative of the village citizen, to develop movements for
develop of the village Lubina.
The Society publishes its region newspaper "Lubinske noviny". One of the movements of the Society is also to search natives from Lubina and to communicate with them, to help
them to search their blood relation.
Do you have interest in cooperation with us, or do you have any questions, do not hesitate and contact us.
We are looking to hear from you.

Contact:
Vladimir Komorech
916 12 Lubina 346
Slovak republic - Europe
Vladimir Komorech

tel: +421-834-712580
fax:+421-834-712911
E-mail: komorech@lukro.sk

Followups:

Post FollowupReturn to Message ListingsPrint Message

http://genforum.genealogy.com/slovak/messages/405.html
Search this forum:

Search all of GenForum:

Proximity matching
Add this forum to My GenForum Agreement of Use
Link to GenForum
Add Forum
Home |  Help |  About Us |  Site Index |  Jobs |  PRIVACY |  Affiliate
© 2007 The Generations Network