Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more


Chat | Daily Search | My GenForum | Community Standards | Terms of Service
Jump to Forum
Home: Regional: Countries: Indonesia Genealogy Forum

Post FollowupReturn to Message ListingsPrint Message

Re: URICH at JAVA around 1840
Posted by: Robert van Haastert (ID *****9499) Date: April 30, 2003 at 11:35:41
In Reply to: URICH at JAVA around 1840 by jeanette Beckx of 684

Jeanette,

Found these tidbits for you:

brb4bron.pdf
HET HERV. DOOPREGISTER VAN SEMARANG / 1852

96. Johannes
geb. Kedong Kebo 24 oktober 1851, ged. Kedong Kebo 23 mei 1852; vader:
Jochem van der Kolk; getuige: Johannes Urich. [RA 1853, 447: geb.te Bagelen]

ghg2graf.pdf
Europeesche begraafplaats te Kediri
Deze begraafplaats is verdeeld in vakken, ploegen geheeten; men leest er.

187. Hier rust / Emeli Urich geb. Birsak / geb. 28 Jan. 1841/overl. 18 Juni 1911/en/dochter
Johanna /Geertruida Urich/geb. 29 Jan. 1872 / overl. 29 Oct. 1918. (548)

360. Johanna Louisa/Urich/geb. 22 Juli. 1877/ overl. 15 Maart 1897. (332)

394. Willem Urich / geb. 20 Febr. 1880 / overl. 14 Oct. 1905 / R. I. P. (502)

437. R. I. P. / L. Urich. (820); (Hij + 27 Maart 1923).


ghg3graf.pdf
Ambarawa (Willem 1).
Voormalige begraafplaats in dessa Losari.

24. Johannes Louis Urich / geb. 1 Jan. 1874 / overl. 17 Maart 1876.

De Indische Navorscher Jaarg. 11 (1998) nr. 3
De Burgerlijke Stand van Ambarawa
Huwelijksregisters 1867 - 187 1
bewerkt door L.M. Janssen.

Huwelijksregister 1867
1. 8 aug. 1867. Johannes Urich, oud 46 jr., [geb. Vlissingen 12 mei 1821(1)], sergeant bij het 2e bat.
infanterie in garnizoen te Willem 1, meerderj. zn. van Gerardus Urich, onderofficier, overl. te
Middelburg, en Johanna van den Berg, overl. te Amsterdam; met Johanna Carolina Wilkens,
oud 50 jr., [geb. Semarang 1816(2)] wonende te Ambarawa, meerderj. dr. van Frederik Wilkens,
overl. te Djokjakarta, en Maria Christiana Saeer[?], overl. ald., en vroeger gehuwd geweest
[Djokjakarta 29 okt. 18341 met Levinus Moerkerken, overl. te Oenarang 27 april 1866. Getuigen:
Johan Arnold Portier, oud 45 jr., en Jacob Birsak, oud 51 jr., beiden zonder beroep en wonende
te Ambarawa.
(1) ARA: Suppletietroepen, folio 5940.
(2) P.A. Christiaans, Het gereconstrueerde huwelijksregister van Djokjakatta 1817-7905 (s-Gravenhage
19941, 10 [Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging; 31[RA 1868, 81]

Huwelijksregister 1868
5 . 5 dec. 1867. Hendrik Tjarks Kremer Wit, oud 36 jr., [geb. Uithuizen 10 febr. 1831(1)], zieken-oppasser bij het garnizoenshospitaal te Willem 1, meerderj. zn. van Stijntje Harms Wit, overl. te Groningen, zijnde de vader onbekend; met Sophia Hendrica Selles, oud 29[!] jr., geb. [Semarang] 21 febr. 1841, wonende te Ambarawa, meerderj. dr. van Peter Selles, overl. te Semarang [12 juli 1844], en de Javaanse vrouw Saliem, wonende te Ambarawa, en vroeger gehuwd geweest [Semarang 17 febr. 1858] met Carl Eduard Thoss, fuselier bij het 2e bat. infanterie in garnizoen te Willem 1 en ald overl. 25 augustus 1866. Getuigen: Johannes Urich, oud 46 jr., sergeant-hoornblazer, en Jan Wolters, oud 40 jr., korporaal-kledermaker, beiden bij het 2e bat. infanterie in garnizoen te Willem 1.
1) ARA: Suppletietroepen, folio 8343. [RA 1869, 11: weduwe van Carl Eduard Oss]

Huwelijksregister 1871
5 . 28 okt. 1871. Louis Urich, oud 27 jr., geb. te Kedong Kebo, res. Bagelen I8 okt. 1844 (RA 1846,
320: Louis Ujrich)], sergeant-trompetter bij de Veld- en Bergbatterijen op Java in garnizoen te
Willem 1, meerderj. zn. van Johannes Urich, gepensioneerd sergeant der infanterie, wonende te
Ambarawa, en de inl. vrouw Simacassa, overl.; met Emelie Birsak, oud 30 jr., [geb. Djokjakarta
28 jan. 1841 (RA 1842, 264: Emelie Birzak)], wonende te Ambarawa, meerderj. dr. van Jacob Birsak,
oud 55 jr., zonder beroep en wonende te Ambarawa, en Maria Jacoba Moerkerken, overl. [Sajatiga
5 juni 18561, en vroeger gehuwd geweest [Salatiga 13 juli 18631 met Willem Pattiwael, [overl.
Ambarawa 12 nov. 18701. Getuigen: de vader van de bruid en Johan Arnold Portier, oud 50 jr.,
gepensioneerd klerk bij de eerstaanwezend genieofficier te Willem 1, wonende te Ambarawa.
[RA 1873, 1861]

De Indische Navorscher Jaargang 13 (2000) nr. 2
De Burgerlijke Stand van Ambarawa (11)
Het oudste geboorteregister; 1867
bewerkt door L.M. Janssen.

30. Dirk Peter
geb. 22 nov. 1866 te Weltevreden, res. Batavia (aangifte 6 juni 1867); ouders: Peter Selles, oud
29 jr., korporaal-hoornblazer bij het 2e bat. infanterie in garnizoen te Willem 1, en de inlandse
vrouw Kassim, wonende in de militaire kampong te Ambarawa, ongeh. lieden; aangever: de
vader, die het kind voor het zijne erkent; getuigen: Johannes Urich, oud 46 jr., sergeant-hoornblazer,
en Rutger Blanken, oud 40 jr., korporaal-hoornblazer, beiden bij het 2e bat.
infanterie in garnizoen te Willem 1.[RA 1868, 391]

Hope these help.

Robert van Haastert
http://www.alaska.net/~rvh/gen.htm
rvh@alaska.net


Notify Administrator about this message?
Followups:
No followups yet

Post FollowupReturn to Message ListingsPrint Message

http://genforum.genealogy.com/indonesia/messages/357.html
Search this forum:

Search all of GenForum:

Proximity matching
Add this forum to My GenForum Link to GenForum
Add Forum
Home |  Help |  About Us |  Site Index |  Jobs |  PRIVACY |  Affiliate
© 2007 The Generations Network