Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more


Chat | Daily Search | My GenForum | Community Standards | Terms of Service
Jump to Forum
Home: Regional: Countries: Indonesia Genealogy Forum

Post FollowupReturn to Message ListingsPrint Message

Hermine Henriette Egide Theodore Harte
Posted by: Peter Hofman Kolk Date: December 19, 2001 at 09:52:51
  of 684

Gevraagd overlijden van: Hermine Henriėtte Egide Theodore Harte (dr van Willem Arend Harte en Josephine Christine Heijer), geb. Soerabaja 14 febr. 1893, woont te Batavia (1947), tr. Soerabaja 27 nov. 1913 (door echtsch. ontb. bij vonnis Raad van Justitie ald. dd. 8 april 1936) Gerardus Adrianus van Hattem, geb. Sliedrecht 31 jan. 1890, administrateur van de suikeronderneming Modjo Agoeng te Djombang (Java), overl. 's-Gravenhage 5 mei 1975. Uit dit huwelijk: Helena van Hattem, geb. Soerabaja 18 jan. 1917, ongehuwd, overl. Rijswijk 17 maart 1995.


Followups:
No followups yet

Post FollowupReturn to Message ListingsPrint Message

http://genforum.genealogy.com/indonesia/messages/273.html
Search this forum:

Search all of GenForum:

Proximity matching
Add this forum to My GenForum Agreement of Use
Link to GenForum
Add Forum
Home |  Help |  About Us |  Site Index |  Jobs |  PRIVACY |  Affiliate
© 2007 The Generations Network