Starting Sept. 30, 2014, Genealogy.com will be making a big change. GenForum message boards, Family Tree Maker homepages, and the most popular articles will be preserved in a read-only format, while several other features will no longer be available, including member subscriptions and the Shop.
 
Learn more


Chat | Daily Search | My GenForum | Community Standards | Terms of Service
Jump to Forum
Home: Regional: Countries: Iceland Genealogy Forum

Post FollowupReturn to Message ListingsPrint Message

Re: Gisli Jonsson d.16 Nov 1770 & Kristin Bergsteinsdottir d.18 Oct 1777 Iceland
Posted by: Arna Kristin Johansen (ID *****2500) Date: April 05, 2013 at 09:42:15
In Reply to: Re: Gisli Jonsson d.16 Nov 1770 & Kristin Bergsteinsdottir d.18 Oct 1777 Iceland by Fridrik Skulason of 4478

Hi,
He has an old enquiery on the Norwegian genealogy site, http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=46668

Knut Helge has found the following information regarding Jón Gislesen/Gíslason here i this book:
’Norges Læger i det Nittende Aarhundrede’, author: F.C. Kiær volum I, 1800 –1886, published 1888

Søn "af meget fattige Forældre, som, skjønt de nedstammede fra de norske Konger og fra nogle af de anseligste Familier, som i Arilds Tid havde besat Landet, maate ernære sig ved deres Hænders Arbeide i Bondestanden".
Indtil sit 18de Aar opdraget som Bonde blev han paa Anbefaling af Provst Gudløg Thorgeirsen 1769 optaget i Skaalholds Skole, kom 1772 inpaa Slagelse Skole og tog, dimiteret derfra,1774 Artium ved Kjøbenhavns Universitet, Decbr. 1775 ExamenPhilosophicum og Juli 1777 Examen philologicum, alle med Laud.
I 1779 blev han Alumnus paa Borchs Collegium, tog 8 marts 1783 Examen Medicum theoretico-practicum med Laud. "secundum plurima vota" og nedsatte sig straks derpaa efter Opfordring af Drammens Indvaanere som practiserende Læge i Bragernes.

Efter halvandet Aars Førløb reiste han September 1784 ned til Kjøbenhavn for at forberede sig til at tage Doctorgraden og blev Septbr. 1785 creert til Doctor medicinæ. Den 20 mai 1785 blev han udnævnt til Landphysicus i Buskerud med Bopæl i Drammen. Vaaren 1802 fik han et apoplectisk Anfald og søgte Afskjed, som han erholdt 24. Juni 1803. Han var Medlem av det kgl. danske Landhusholdingsselskab og det Islanske Literaturselskab.

Kilde: Norges Læger i det Nittende Aarhundrede, F.C. Kiær første bind, 1800 - 1886

Let me know if you need any translation.

Regards,
Arna


Notify Administrator about this message?
Followups:

Post FollowupReturn to Message ListingsPrint Message

http://genforum.genealogy.com/iceland/messages/4407.html
Search this forum:

Search all of GenForum:

Proximity matching
Add this forum to My GenForum Link to GenForum
Add Forum
Home |  Help |  About Us |  Site Index |  Jobs |  PRIVACY |  Affiliate
© 2007 The Generations Network