Posted By:areK
Email:
Subject:Re: Bakalariski, Poland 1913 last foreign residence
Post Date:February 23, 2013 at 07:12:37
Message URL:http://genforum.genealogy.com/poland/messages/55930.html
Forum:Poland Genealogy Forum
Forum URL:http://genforum.genealogy.com/poland/

I Reading in polish Wikipedia that Bakałarzewo old name is:
“Dowspuda Bakałarzewska” - “Bakalariski” sound resembling(?)

Józef when arrival in 1913 to US have 18y. – so He born in ± 1895 y.

Bakałarzewo be in old Wilno-Area,
Remember that to 2WW Wilno be a polish city. And in 1913 this area be occupied by Russia!

!! YOU HAVE NOTHING TO LOSE !!
Try writing to Country Clerk (USC) and National Archive with question about records Your ancestor (wstępny/przodek). – and maybe asking in Parish in Bakałarzewo.

Parish in Bakałarzewo p.w. świętego Jakuba Apostoła (Saint Jakub Apostle)
Post-Address:
Rynek 17
16-423 Bakałarzewo
Phone (+48) 875694013

You can write this:
„Zwracam się z zapytaniem czy w Waszych zasobach znajduje się akt urodzenia Józefa Czeglis urodzonego w 1895 roku (± jeden rok) na terenie Wileńszczyzny, prawdopodobnie w Bakałarzewie (powiat suwalski) lub Dusmiany?”