Posted By:Robert van Haastert
Email:
Subject:Meulman & Peters Items
Post Date:July 09, 2003 at 08:59:16
Message URL:http://genforum.genealogy.com/indonesia/messages/369.html
Forum:Indonesia Genealogy Forum
Forum URL:http://genforum.genealogy.com/indonesia/

Found these Meulman and Peters items - pieces of the puzzle that might help you, hopefully.
Sorry, no direct hits on Andre nor Elisabeth.

Good Luck and Good Hunting.

Robert van Haastert
http://www.alaska.net/~rvh/gen.htm

De Indische Navorscher, Jaargang 15 nr 3 (2002)
Het personeel van de constructiewinkel te Soerabaja 1815-1824
(door drs L.M. van der Hoeven*).
47. Adrianus Meulman, zeilmakers meesterknecht, geb. Rotterdam 10 juni 1789 (note 7), zn. van Hendrik
Meulman en Maria Martina Louiza Coldenhutt, gehuwd met Catharina Siljade, twee kinderen Johanna Meulman, 4 jaar, en Johanna Meulman, 1 1/2 jaar, vrouw en kinderen gaan mede, Amsterdam 21 okt. 1815.
***
De Indische Navorscher, 1937
MEULMAN, JOHANNES-, ondertr. Batavia 13 Oct. 1764 als wedr. van HEDWIG VAN ESSEN met ADRIANA
SUSANNA WANNEMAKER, dr. van THOMAS FREDERIK W., die op den weg Manga Doea woonde.
Hij werd 13 April 1776 begr. op het Holl. Kerkh. in Huurkelder 6 en 7 uit woonhuis van zijn schoonvader op order van zijn voornoemde hv. Deze laatste hertr. Batavia 25 Sept. 1779 CORNELIS SINKELAAR.
***
De Indische Navorscher, 1991
2. Adriana Susanna Wannenaker, ged. Batavia 20 nov. 1746, overl. -- ?, tr. le (ondertr. Batavia 30 okt.) 1764 Ds. Johannes Meulman, van Amsterdam, luthers predikant te Batavia 1762-, begr. ald. 13 april 1776, wedr. 39 van Hedwig van Essen; tr. 2e Batavia 23 okt. 1779 Cornelis Sinkelaar, van Ambon, opperkoopman O.I.C. en opperhoofd generaal soldijcomptoir te Batavia 1788, gerepatrieerd (voor of in) 1795, overl. -- ?
***
De Indische Navorscher, 1993
7. Lidia Cornelia du Cloux, geb. Ďs-Gravenhage 29 jan., ged. ald. 26 febr. 1807, overl. Amsterdam 14 april 1851, tr. Pekalongan 12 maart 1835 Harm Stolte (R.N.L.), geb. Amsterdam 22 dec. 1797, inspecteur van financiŽn in Ned.-IndiŽ, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1850-, overl. Ďs-Gravenhage 30 nov. 1859, zn. van Hendrik en Catharina Meulman.

Harm Stolte (R.N.L.), geb. Amsterdam 22 dec. 1797 (zn. van Hendrik en Catharina Meulman), waarn. secretaris bij de generale directie der financiŽn, inspecteur van financiŽn in Ned.-IndiŽ, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1850-, overl. Ďs-Gravenhage 30 nov. 1859, tr. Pekalongan 12 maart 1835 Ledia Cornelia du Cloux, geb. Ďs-Gravenhage 29 jan. 1807, overl. Amsterdam 14 april 1851, dr. van Mr. Paul Philip en Anna Lincklaen.
***
De Indische Navorscher, 1998
VIII. Leendert Keus, ged. Scheveningen 23 juli 1775, meester-zeilenmaker te Scheveningen, overl. ald. 16 mei 1863, tr. Scheveningen 15 juni 1806 Alida den Ouden, ged. Rotterdam 3 okt. 1782, overl. Scheveningen 2 juli 1866, dr. van Dirk en Elisabeth Peters.
***
De Indische Navorscher, 1934
PETERS, JOANNES-, geb. Leeuwarden, ongehd., oud 29jaar, werd bij G.B. van 24 Oct. 1885 no. 9
schout te Malang.
***
De Indische Navorscher, 1936
12. PETERS, WILLIAM-. logementhouder in de Jonkerstraat te Batavia, j- op Jacatra aldaar 5 April 1828,
na op 29 Mei 1824 aldaar te hebben getesteerd voor notaris KAREL CHRISTIAAN BOSSE no. 113;
Zijn huishoudster MINA KOEMAN en zijn geadopteerde dr. CONSTANCE oud 10 jaar kregen te
samen bij wijze van legaat de helft van zijn nalatenschap universeele erfgename was zijn
huisvrouw JOHANNA PETERS geb. BROWN te Liverpool.
***
DLUX
Peters, Gustav Adolf Eduard geboren zu Luxemburg (Stadt) 24.12.1625
nestorben zu Timor-Koepang il.lO.1857
1843 bei einem preusischen Pionierbataillon
1845 als Fahnrich entlassen
1845-1853 bei einem preusischen Infanterieregiment -
1853 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee

Peters, Wilhelm
geboren zu Arlon (Luxemburg) 27.8.1808
1835 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
1851 nach Europa zurŁck
***
BRP1BRON.pdf Geboorteregisters van Amboina 1829-1864
03.02.1863 Hubertina [Maria] Peters, dr. van Johannes Peters en de inlandse vrouw Tina.
***